Scroll Top

Algemene voorwaarden

Laatst bijgewerkt op 15 september 2023.

 

1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd:

DutchiePuzzels: Verwijst naar het bedrijf Dutchiepuzzles, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 90071522.
Klant: Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die een bestelling plaatst bij DutchiePuzzels.
Webshop: De online winkel van DutchiePuzzels, bereikbaar via de website [www.dutchiepuzzels.com].
Producten: De goederen en/of diensten die door DutchiePuzzels worden aangeboden in de webshop.
Overeenkomst: De overeenkomst tussen DutchiePuzzels en de klant met betrekking tot de aankoop van producten.

 

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten tussen de klant en DutchiePuzzels.

 

3. Bestellingen en Overeenkomsten

3.1 Een overeenkomst tussen DutchiePuzzels en de klant komt tot stand op het moment dat de klant een bestelling plaatst via de webshop en DutchiePuzzels deze bestelling heeft bevestigd.

 

4. Prijzen en Betaling

4.1 Alle prijzen in de webshop zijn vermeld in Euro’s (€) en zijn inclusief btw, tenzij anders vermeld.
4.2 Betaling dient te geschieden via de betaalmethoden die beschikbaar zijn gesteld in de webshop.

 

5. Levering

5.1 DutchiePuzzels streeft ernaar om bestellingen zo spoedig mogelijk te leveren, maar geeft geen garantie op leveringstermijnen.

 

6. Herroepingsrecht

6.1 De klant heeft het recht om de overeenkomst binnen 14 dagen na ontvangst van de producten te ontbinden zonder opgave van redenen. Meer informatie over het herroepingsrecht is te vinden in het retourbeleid op de webshop.

 

7. Garantie en Klachten

7.1 DutchiePuzzels staat ervoor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst en vrij zijn van gebreken. Klachten dienen binnen een redelijke termijn na ontdekking te worden gemeld.

 

8. Aansprakelijkheid

8.1 De aansprakelijkheid van DutchiePuzzels is beperkt tot het bedrag dat de klant heeft betaald voor het betreffende product.

 

9. Intellectuele Eigendommen

9.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de webshop, de inhoud daarvan en de producten behoren toe aan DutchiePuzzels of haar licentiegevers.

 

10. Toepasselijk Recht en Geschillen

10.1 Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
10.2 Geschillen tussen DutchiePuzzels en de klant zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.

Privacy Voorkeuren
Wanneer u onze website bezoekt, kan deze via uw browser informatie opslaan van specifieke services, meestal in de vorm van cookies. Hier kunt u uw privacyvoorkeuren wijzigen. Houd er rekening mee dat het blokkeren van sommige soorten cookies van invloed kan zijn op uw ervaring op onze website en de diensten die wij aanbieden.